ಮುಖಪುಟ /ನಮ್ಮದೇವಾಲಯಗಳು  

ದೇವಾಲಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಭಂಡಾರ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಹಿರೇಮಗಳೂರು ರಾಮ ದೇಗುಲ    

ಬೆಳವಾಡಿ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ

ಯಗಟಿಪುರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ

ಕಲಸದ ಕಲಶೇಶ್ವರ

 ಶೃಂಗೇರಿ

ಬೆಳವಡಿ

ಹೊರನಾಡು

ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ

ಮೂಡಬಿದರೆ

ಅಮೃತಾಪುರ ಅಮೃತೇಶ್ವರ

 

ಮುಖಪುಟ /ನಮ್ಮದೇವಾಲಯಗಳು