ಮುಖಪುಟ /ನಮ್ಮದೇವಾಲಯಗಳು  

ದೇವಾಲಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಭಂಡಾರ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕೆರೆ ತೊಣ್ಣೂರು ನಂಬಿ ನಾರಾಯಣ    
ಬೂದನೂರು ಪದ್ನನಾಭ ದೇಗುಲ ಮದ್ದೂರು ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಮಂದಿರ ನಾಗಮಂಗಲ ನರಸಿಂಹ
ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಮದ್ದೂರು ಹೊಳೆ ಆಂಜನೇಯ ಕರಿಘಟ್ಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸನ್ನಿಧಿ
ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಬಸರಾಳು ನಿಮಿಷಾಂಬಾ
ಕೆರೆ ತೊಣ್ಣೂರು ನರಸಿಂಹ ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಿವನಸಮುದ್ರ
ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಬಸದಿ ಮದ್ದೂರು ವರಹನಾಥಸ್ವಾಮಿ
ಹರವು ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರ ಗುಡಿ ಘೋಸಾಯಿ ಘಾಟ್ ಕೆರೆ ತೊಣ್ಣೂರು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ

 

ಮುಖಪುಟ /ನಮ್ಮದೇವಾಲಯಗಳು