ಮುಖಪುಟ /ನಮ್ಮದೇವಾಲಯಗಳು  

ದೇವಾಲಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಭಂಡಾರ

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

 ನಂಜನಗೂಡು ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ

ತಲಕಾಡು ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ 

ಮುಡುಕುತೊರೆ

 ಸೋಮನಾಥಪುರ

 ನಂಜನಗೂಡು ಗಣಪ

 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ

ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಎಡತೊರೆ
ಗುಂಜಾ ನರಸಿಂಹ ಸುತ್ತೂರು ಮಠ ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ
ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೆಡತಲೆ ದೇವಾಲಯ ತಲಕಾಡು ಕೀರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ

ಮುಖಪುಟ /ನಮ್ಮದೇವಾಲಯಗಳು